header
 Design by Saša Kocić  Dobrodošli na Vlasinsko jezero  21.01.2018
left background
Vlasinsko jezero
Naslovna strana
Vlasinsko jezero
 Klima
 Tresetna ostrva
 Hidroelektrane
 Fotoalbum I
 Fotoalbum II
 Fotoalbum III
Turizam
 Ribolov
 Lekovita svojstva
 Kampovanje
 Biljni svet
Geografski položaj
 Karta Srbije
 Mapa jezera
 Satelitski snimci
Etno house
 Vikendica
 Manji apartman
 Veći apartman
O nama

BILJNI SVET

Posebno treba ukazati na bogatstvo raznog cveća i lekovitog bilja. U okolini Vlasinskog jezera, posebno na planini Čemernik, ima raznog divljeg voća: jagoda, malina, šipuraka, kupina, borovnica... Od retke flore kao izuzetne treba pomenuti rosulju i lovor-višnju, koje su posebni botanički fenomeni.

Poseban ukras Vlasinskog jezera su beličaste breze. Pored Vlasinskog jezera dekorativno deluju i mešovite sastojine belog i crnog bora i smreke, nastale pošumljavanjem terena na zapadnoj obali.

Obodni deo Vlasinskog jezera opasuje veći šumski kompleks od pretežno starih i visokih bukovih stabala. Posebno je zanimljiva žuta bukva (obim stabla 3 m) jer uvek ima žutu boju lišća, zbog cega je zaštićena kao prirodni kuriozitet ovog kraja.

Biljni svet ovog područja karakterišu retke i ugrožene vrste kao što su: rosulja, kao jedan od retkih insektivora koji naseljava našu zemlju i maljava breza, prilagođena uslovima života na većim nadmorskim visinama. Ovde se mogu videti i retke vrste ptica: siva čaplja, ćubasta plovka, i druge, dok je u životinjskom svetu posebno zanimljivo prisustvo tekunice.

space polozajJezik

english


deutsch


srpski


српски


Dizajn